Subscribe to the wasteland newsletter

Bewonersbrief

Bewoners brief Wasteland Summerfest  juli  1st, 2023

Amsterdam 20 January 2023

Beste omwonende,

Op zaterdag 1 juli 2023 vindt op Kaap Oost het festival ‘Wasteland Summerfest’ van 13:00-23:00 voor het eerst plaats.

Kaap Oost is gelegen aan de Ijdijk 10 en ook bekend als het terrein waar Wind ’n Wheels en Kaap Amsterdam zijn gelegen, per jaar mogen hier volgens het evenementenbeleid Amsterdam een drietal festivals plaatsvinden.
Op Wasteland Summerfest worden 4500 bezoekers verwacht.

Als organisatoren streven wij ernaar het evenement zonder enige overlast voor U als omwonende en de omgeving te laten plaatsvinden. Hieronder volgen wat praktische zaken rondom deze evenementen:

Op-en afbouw
Er is gekozen voor een zo kort mogelijke op-en afbouw periode. Wij starten op dinsdag 27 juni 2022 om 08:00 met de opbouw en de afbouw vindt plaats tot en met dinsdag 4 juli 2022 18.00u
Tijdens de op-en afbouw is er nergens een stremming of omleiding in uw omgeving.
Tevens is tijdens deze periode Kaap Amsterdam regulier geopend. Haddock is regulier bereikbaar en geopend.

Geluid Op vrijdag 30 juni zal in de loop van de middag maximaal een half uur een soundcheck plaatsvinden. Al het overige geluid vindt plaats op de festivaldag.
Op 1 juli wordt het geluid conform het gemeentelijke beleid continue gemonitord in de wijken rondom het festivalterrein om overschrijdingen te voorkomen. Er worden enkele meetstations in de wijken geplaatst.

Verkeersmaatregelen Op zaterdag 2 juli zullen op enkele punten rondom Kaap Oost verkeersregelaars aanwezig zijn om de bezoekersstromen zo veel mogelijk in goede banen te leiden en overlast te voorkomen. Enkel Kaap Oost is niet toegankelijk, behalve voor bezoekers van het festival en de bewoners van de woonboten. Bezoekers van Wasteland Summerfest parkeren op het Kaap Oost terrein waar een groot parkeerterrein wordt
ingericht.

Contact:
Alle betrokkenen doen hun best u zo min mogelijk overlast te bezorgen. Mocht u tijdens het evenement toch ernstige overlast ondervinden, dan kunt u bellen:

  • onze contactpersoon of voicemail op telefoonnummer 0643104095
  • in gevallen van ernstige overlast: het team Handhaving van stadsdeel Oost op 14020 of digitaal via www.amsterdam.nl  zoekterm “melding openbare ruimte”. In beide gevallen kan er direct gereageerd worden.
  • in geval van verstoring van de openbare orde en veiligheid: het algemene nummer van de politie: 0900-8844

Indien u voor het evenement nog vragen heeft aan ons dan zijn wij bereikbaar via rinfo@wasteland.nl of via 0207779920 of 0643104095
Indien u in de directe omgeving woont en graag langskomt op het festival kunt u ons uw verzoek mailen via info@wasteland.nl. Het festival kent echter wel een verplichte dresscode en is 21+.

Vriendelijke groet

Team Wasteland Summerfest & Wind ’n Wheels & Kaap Amsterdam