Subscribe to the wasteland newsletter

Bewonersbrief

Bewoners brief Wasteland Summerfest 6 juli 2024

Beste omwonende,

Op zaterdag 6 juli 2024 vindt op Kaap Oost het festival ‘Wasteland Summerfest’ van 13:00-23:00 voor de derde keer plaats. Kaap Oost is gelegen aan de Zuider Ijdijk 1006 en ook bekend als het terrein waar Wind ’n Wheels en Kaap Amsterdam zijn gevestigd. Elk jaar mogen hier volgens het evenementenbeleid Amsterdam een drietal festivals met geluid plaatsvinden. 


Op Wasteland Summerfest worden maximaal 5000 bezoekers verwacht. Als organisatoren streven wij ernaar het evenement zonder enige overlast voor U als omwonende en de omgeving te laten plaatsvinden.
Hieronder volgen wat praktische zaken rondom deze evenementen:
Op-en afbouw:
Er is gekozen voor een zo kort mogelijke op-en afbouw periode. Wij starten op dinsdag 2 juli 2024 om 08:00 met de opbouw en de afbouw vindt plaats tot en met dinsdag 9 juli 2023 18.00u Tijdens de op-en afbouw is er nergens een stremming of omleiding in uw omgeving. Tevens is tijdens deze periode Kaap Amsterdam regulier geopend. Haddock is regulier bereikbaar en geopend.
Geluid:
Op vrijdag 05 juli zal in de loop van de middag maximaal een half uur een soundcheck plaatsvinden. Al het overige geluid vindt plaats op de festivaldag. Op zaterdag 6 juli wordt het geluid conform het gemeentelijke beleid continue gemonitord in de wijken rondom het festivalterrein om overschrijdingen te voorkomen. Er worden enkele meetstations in de wijken geplaatst. Wij zoeken nog adressen waar wij deze kunnen plaatsen, hiervoor zullen wij nog een ronde langs de betreffende adressen doen.
Verkeersmaatregelen:
Op zaterdag 6 juli zullen op enkele punten rondom Kaap Oost verkeersregelaars aanwezig zijn om de bezoekersstromen zo veel mogelijk in goede banen te leiden en overlast te voorkomen. Enkel Kaap Oost is niet toegankelijk, behalve voor bezoekers van het festival en de bewoners van de woonboten. Bezoekers van Wasteland Summerfest parkeren op het Kaap Oost terrein waar een groot parkeerterrein wordt ingericht.
Contact:
Alle betrokkenen doen hun best u zo min mogelijk overlast te bezorgen. Mocht u tijdens het evenement toch ernstige overlast ondervinden, dan kunt u bellen: – onze contactpersoon of voicemail op telefoonnummer 0643104095 – in gevallen van ernstige overlast: het team Handhaving van stadsdeel Oost op 14020 of digitaal via www.amsterdam.nl zoekterm “melding openbare ruimte”. In beide gevallen kan er direct gereageerd worden. – in geval van verstoring van de openbare orde en veiligheid: het algemene nummer van de politie: 0900-8844 Indien u voor het evenement nog vragen heeft aan ons dan zijn wij bereikbaar via info@wasteland.nl of via 0207779920 of 0643104095 Indien u in de directe omgeving woont en graag langskomt op het festival kunt u ons uw verzoek mailen via info@wasteland.nl.

Het festival zal een beperkt aantal gastenlijstplekken voor omwonenden beschikbaar stellen, echter heeft het evenement wel een verplichte dresscode en is de minimale leeftijd 21 jaar

Met vriendelijke groeten, Team Wasteland Summerfest / Wind ’n Wheels / Kaap Amsterdam